Ringo - Grand Prix

01 - 493 Warszawa
ul. Wrocławska 16 m 39

+48 226388715, 602778176
info@ringo.org.pl

HOT-INFO

Kalendarz zawodów

Poprzedni miesiąc Poprzedni dzień Następny dzień Następny miesiąc
W miesiącu W tygodniu Według dnia Szukaj Przejdź do miesiąca
Grand Prix
Sobota, 12 Czerwiec 2021, 09:30 - 15:00
Odsłon : 838
Kontakt Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

I. Cel Grand Prix:

1) Upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży;

2) Wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej;

3) Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia;

4) Dokonanie zmiany modelu zachowań społecznych wobec aktywności fizycznej.

II. Termin i miejsce rozgrywek:

1) 12 czerwca 2021 r. Godz. 9:30

2) Stadion sportowy, ul. Armii Krajowej 2, 05-610 Goszczyn

III. Organizator: Polskie Towarzystwo Ringo i UKS Goszczyn

IV. Uczestnicy: Uczestnikami mogą być:

1. Zawodnicy Polskiego Towarzystwa Ringo, Okręgowych Towarzystw Ringo, reprezentanci Klubów (sekcji) ringo.

2. Osoby niezrzeszone w tym zaproszone przez PTR.

3. Osoby powyżej siódmego roku życia dopuszczone do gry za okazaniem dokumentu ze zdjęciem (na żądanie sędziego lub/i organizatora).

4. Osoby, które przedłożyły w terminie formularz zgłoszenia.

V. Zgłoszenia uczestników

1. Zgłoszenia przyjmuje: do dnia 10 czerwca 2021 r.

• elektroniczne na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

• listownie na adres: Polskie Towarzystwo Ringo, ul. Wrocławska 16 m 39, 01-493 Warszawa.

2. Zgłoszeń dokonuje się na formularzu zgłoszeniowym dołączonym do regulaminu.

3. Osobom zgłoszonym w terminie zapewniamy noclegi i wyżywienie.

V. Kategorie

Kategorie:

- Żacy i Żaczki do lat 10 włącznie,
- Młodzicy i Młodziczki 11 – 13 lat,
- Kadeci i Kadetki 14 – 15 lat,
- juniorzy, juniorki, 16 - 18 lat
- otwarta kobiet, otwarta mężczyzn
- dwójki szkolne chłopców i dziewcząt do 13 lat (klubowe),
- dwójki szkolne chłopców i dziewcząt do 15 lat (klubowe)
- dwójki mieszane powyżej lat 15

VI. Przepisy i system rozgrywek:

1. Grand Prix w Ringo zostaną rozegrane według przepisów gry Międzynarodowej Federacji Ringo.

2. Planowane są rozgrywki w kategoriach: młodziczki; młodzicy, kadetki, kadeci; juniorki, juniorzy; otwarta kobiet i mężczyzn, dwójki dziewcząt i dwójki chłopców do lat 13 (na boisku 7mx14m), dwójki dziewcząt i dwójki chłopców do lat 16 (na boisku 8mx16m), dwójki mieszane w kat. otwartej.

3. Zawodnik może startować w jednej kategorii indywidualnej i jednej drużynowej.

4. Podczas Grand Prix będzie prowadzona klasyfikacja indywidualna.

5. O systemie rozgrywek decyduje Sędzia Główny Mistrzostw w porozumieniu z Sędzią Kategorii i przedstawicielem organizatora zawodów.

6. W trakcie trwania rozgrywek, niezgłaszający się zawodnicy na wezwanie sędziego w ciągu 3 minut przegrywają mecz walkowerem 0:15, przy następnym walkowerze są skreśleni z listy uczestników i niesklasyfikowani w mistrzostwach. 7. W kategoriach „dwójki dziewcząt i dwójki chłopców do lat 13, 16, 19 drużynę mogą stanowić zawodnicy reprezentujący jeden Klub. 8. W kategoriach dwójkowych nie może na miejsce kontuzjowanego zawodnika wejść zawodnik rezerwowy, a drużyna nie może walczyć w niepełnym składzie.

VII. NAGRODY

1. Zawodnicy otrzymują za pierwsze miejsce puchar, za pierwsze trzy miejsca medale, pierwsze sześć miejsc dyplomy.

VIII. Zakwaterowanie i wyżywienie:

1. Organizator zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie po wcześniejszej rezerwacji.

2. Przyjazd zawodników i zakwaterowanie odbywa się w dniu 11.06.2021 od godz. 15:00.

3. W miejscu zakwaterowania oraz na obiekcie sportowym obowiązują regulaminy tych obiektów.

IX. Postanowienia końcowe:

1. Zawodnicy powinni być ubezpieczeni (przez jednostki delegujące lub indywidualnie).

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieubezpieczenia zawodników, jak i za ewentualne szkody lub zagubione rzeczy uczestników.

3. Zawody rozgrywane będą bez względu na pogodę.

4. Wszystkie kwestie sporne rozstrzyga sędzia główny w porozumieniu z organizatorem.

5. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji zapisów niniejszego regulaminu.

Postanowienia dotyczące Covid-19:

Każdego uczestnika obowiązują zasady bezpieczeństwa określone w przepisach prawa dotyczących organizacji imprez sportowych podczas epidemii covid-19. Organizatorzy zapewniają opiekę pielęgniarską. Do dyspozycji uczestników są środki dezynfekujące. Każdy uczestnik jest ubezpieczony we własnym zakresie. Impreza odbędzie się niezależnie od warunków atmosferycznych. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga organizator. Dane osobowe uczestników będą  przetwarzane w celu przeprowadzenia i rozliczenia imprezy.

 

 

Miejsce Goszczyn
.