Polskie Towarzystwo Ringo - Kontakt

01 - 493 Warszawa
ul. Wrocławska 16 m 39

+48 226388715, 602778176
info@ringo.org.pl

HOT-INFO

+48 (22) 6388715
+48(22) 6388715
+48602778176
Send an Email
(opcjonalnie)

NIP: 522-22-51-857 Regon: 006472540 KONTO: Bank Pekao S.A. Oddział w Warszawie, ul. Krucza 24-26, NRB: 59 1240 6003 1111 0000 4946 2720