Ringo - Salezjański turniej w ringo

01 - 493 Warszawa
ul. Wrocławska 16 m 39

+48 226388715, 602778176
info@ringo.org.pl

HOT-INFO

Rok 2017

W dniu 09.09.2017 r. w Rzeszowie odbył się Inspektorialny Zjazd Służby Liturgicznej organizowany przez Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria Krakowska pod hasłem „ ZDOBYWAĆ SZCZYTY”. W czasie zjazdu odbył się Turniej Ringo w którym wzięło udział 160 uczestników, (19-cie zespołów) w 3-ch kategoriach wiekowych: żacy, kadeci i młodzicy. Organizatorem był ks. Wojciech Strzelecki sdb., a współorganizatorami z ramienia PTR byli Ryszard Śpiewak, Teresa i Andrzej Głodzikowie z Rzeszowa. Celem zawodów była popularyzacja RINGO w Sportowym Towarzystwie Salezjańskim. Ks. Wojciech Strzelecki zakupił 10 boisk Ringo, które otrzymali zwycięzcy grup wiekowych oraz wyróżniające się pod względem sportowym parafie Inspektorii Krakowskiej.