Ringo - Zjazd Delegatów i Członków Polskiego Towarzystwa Ringo

01 - 493 Warszawa
ul. Wrocławska 16 m 39

+48 226388715, 602778176
info@ringo.org.pl

HOT-INFO

Wydarzenia w roku 2018

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na Zjazd Delegatów i Członków Polskiego Towarzystwa Ringo.

Zjazd odbędzie się w dniu 30 czerwca w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Krośnie, ul. Bohaterów Westerplatte 20

I Termin godzina 20:00

II Termin 20:30

Cele walnego zebrania:

 1. Przedstawienie działalności PTR z ostatnich czterech lat,
 2. Forum dyskusji nad sprawami istotnymi dla Towarzystwa,
 3. Wskazanie kierunków rozwoju ringo na kolejne cztery lata,
 4. Wybór nowych władz.

Niezbędne działania przygotowawcze do zebrania:

 1. Poinformowanie Okręgowych Towarzystw Ringo, klubów, kół ringo, członków PTR, komisji rewizyjnej o terminie zebrania,
 2. Kontrola dokumentów Towarzystwa przez komisję rewizyjną celem postawienia na walnym zebraniu wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi klubu,
 3. Wybór delegatów Okręgowych Towarzystw Ringo, klubów, kół ringo (ustalenie przez zarząd odpowiedniego klucza) i poinformowanie ich o terminie zebrania.
 4. Paragraf 22. Statutu PTR http://ringo.org.pl/index.php/poltowringo/statut-ptr
 5. W Zjeździe Delegatów Towarzystwa biorą udział:

1) z głosem stanowiącym – członkowie uprawnieni spośród członków zwyczajnych Towarzystwa - delegaci PTR oraz Okręgowych Towarzystw Ringo i Kół Ringo, według następujących zasad:

 • 5 delegatów PTR i każdego OTR,
 • 1 delegat na każdą rozpoczętą liczbę 25 osób, członków poszczególnych Kół Ringo.
 • z głosem doradczym – członkowie honorowi, nie będący uprzednio członkami zwyczajnymi Towarzystwa, uczestnicy i wspierający, oraz nie wybrani na delegatów członkowie ustępujących władz Towarzystwa oraz władz Okręgowych Towarzystw Ringo i Kół i zaproszeni goście.

Prosimy o nadesłanie listy osób, którzy będą pełnili rolę DELEGATA.

Propozycja Porządku Obrad Zjazdu Polskiego Towarzystwa Ringo

 • Otwarcie Zjazdu;
 • Wybór przewodniczącego i sekretarza Zjazdu;
 • Przyjęcie proponowanego porządku obrad;
 • Wybór Komisji Mandatowej;
 • Komunikat Komisji Mandatowej odnośnie   zdolności  do podejmowania uchwał;
 • Wybór Komisji Skrutacyjnej;
 • Sprawozdanie Prezesa Zarządu Polskiego Towarzystwa Ringo;
 • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Ringo;
 • Dyskusja nad sprawozdaniami;
 • Wybór Prezesa;
 • Wybór Członków Zarządu;
 • Wolne glosy i wnioski, dyskusja nad sprawami zgłoszonymi przez uczestników.

 

Serdecznie zapraszamy!

Zarząd Polskiego Towarzystwa Ringo