Ringo - Ringo ponad podziałami

01 - 493 Warszawa
ul. Wrocławska 16 m 39

+48 226388715, 602778176
info@ringo.org.pl

HOT-INFO

 

Koniec roku i początek nowego skłania do refleksji i życzeń - wszystkim sportowcom i działaczom, organizatorom, instruktorom i nauczycielom, sędziom i wolontariuszom serdecznie dziękuję za wkład pracy oraz własnej inwencji w przygotowanie i przeprowadzenie wszystkich turniejów ringo w minionym roku oraz oczekuję podobnego zaangażowania nowych władz PTR. Serdecznie zapraszam wszystkich sympatyków ringo do czynnego uprawiania tej polskiej gry sportowej dla wszystkich oraz do tworzenia warunków rozwoju idei ringo w przyszłości.

dr n. med. Krystyna Anioł-Strzyżewska - Prezes Polskiego Towarzystwa Ringo

 

Czytaj cały artykuł