Ringo - XVI Integracyjne Mistrzostwa Zabrza w Ringo

01 - 493 Warszawa
ul. Wrocławska 16 m 39

+48 226388715, 602778176
info@ringo.org.pl

HOT-INFO

Stowarzyszenie "Nasza szkoła - nasz dom", zaprasza na XVI Integracyjne Mistrzostwa Zabrza w Ringo pod honorowym patronatem Prezydent Zabrza Pani Małgorzaty Mańki - Szulik. Zawody odbędą się 22.10.2014 na zabrzańskiej hali MOSiR, ul. Matejki 6.

 

CEL:
• Popularyzacja gry w ringo w Zabrzu oraz w regionie
• Integracja dzieci ze szkół ogólnodostępnych i niepełnosprawnych intelektualnie
• Wymiana doświadczeń nauczycieli wychowania fizycznego
ORGANIZATOR: Stowarzyszenie „Nasza szkoła-nasz dom”
WSPÓŁORGANIZATORZY: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach, Urząd Miejski w Zabrzu, MOSiR Zabrze, Zespół Szkół Specjalnych nr 40 w Zabrzu
TERMIN I MIEJSCE:
• Zawody odbędą się 22.10.2014 r./środa/ na hali MOSiR Zabrze ul. Matejki 6
UCZESTNICTWO:
• Uczestnikami zawodów mogą być uczniowie szkół ogólnodostępnych z Zabrza oraz uczniowie szkół specjalnych z woj. śląskiego. Zgłoszenia przyjmowane są w sekretariacie Zespołu Szkół Specjalnych nr 40, ul. Bytomska 24 do 10.10.2014 r. ( po wyznaczonym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane). tel./ fax 32 271-47-32
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA – LICZY SIĘ KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ !!!
PRZEPISY:
• Mistrzostwa odbędą się na hali, zgodnie z przepisami M.F.R. System rozgrywek ustala w dniu zawodów sędzia główny Alicja Ochota.
KATEGORIE:
Szkoły podstawowe: dwójki chłopców, dwójki dziewcząt
Gimnazja: dwójki chłopców, dwójki dziewcząt
Odziały edukacyjno-terapeutyczne i szkoły życia: trójki dowolne
NAGRODY:
Zwycięzcy otrzymują dyplomy, puchary i nagrody indywidualne.
PROGRAM:
Zawody rozgrywane będą w godz. 9.00 – 14.30
- 9.00 – 9.30 – przyjazd, rejestracja ekip
- 9.30 – 9.45 – zebranie opiekunów ekip, sędziów, podanie systemu rozgrywek, sprawy organizacyjne.
- 10.00 – otwarcie Mistrzostw
- 10.25 – 12.30 – gry eliminacyjne
- 12.30 – 13.30 – gry finałowe
- 13.30 – 14.30 – zakończenie, wręczenie nagród.