Ringo - Prezentacja ringo w Hiszpanii

01 - 493 Warszawa
ul. Wrocławska 16 m 39

+48 226388715, 602778176
info@ringo.org.pl

HOT-INFO

W dniach 06-11.05.2013 Jarosław Herbert i Łukasz Godek z WWF Uniwersytetu Rzeszowskiego w ramach programu Erazmus (uczenie się przez całe życie) udali się z wizytą do Uniwersytetu w Heulwa (Hiszpania). Wizyta miała m. in. na celu prezentacje i naukę gry w Ringo dla studentów w/w Uniwersytetu (z kierunku Wychowanie Fizyczne). W zajęciach wzięło udział łącznie udział ponad 60 studentów.