Ringo - V Światowe Igrzyska Gier i Sportów dla Wszystkich

01 - 493 Warszawa
ul. Wrocławska 16 m 39

+48 226388715, 602778176
info@ringo.org.pl

HOT-INFO

V Światowe Igrzyska Gier i Sportów dla WszystkichW dniach od 5 do 11 lipca w litewskim mieście Siauliai (Szawle) odbyły się V Światowe Igrzyska Gier i Sportów dla Wszystkich, organizowane przez Światową Organizację Sportu dla Wszystkich (TAFISA) wraz z UNESCO pod patronatem Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOl).

Polska była reprezentowana przez dwie delegacje wysłane na igrzyska dzięki Polskiemu Ministerstwu Sportu. Jedną z nich była reprezentacja Polskiego Towarzystwa Ringo w składzie: Paulina Latosiak, Paulina Wangryn, Mateusz Błach, Jakub Brzeski, Patryk Janicki, Piotr Pawlak Mariusz Wangryn która prezentowała polską grę sportową - Ringo, grupa studentów z Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu zaprezentowała trzy spośród polskich gier tradycyjnych: Pierścieniówkę, Kapelę oraz Grele.

Głównym celem Igrzysk jest przede wszystkim poszerzenie wiedzy społeczeństwa na temat kulturowego znaczenia gier tradycyjnych wywodzących się z poszczególnych regionów i zachęcenie ludzi do aktywności w obszarze kultury fizycznej. Zadaniem Komitetu Organizacyjnego tych Igrzysk jest włączenie nieolimpijskich, tradycyjnych dyscyplin sportowych co pozwala na zwiększenie i wzmocnienie świadomości społecznej dotyczącej różnic etnicznych. Eksponowanie dziedzictwa kulturowego różnych krajów/narodów przeciwstawia się szerzącej się w świecie globalizacji i komercjalizacji.

W Światowym Festiwalu Gier Tradycyjnych w Siuliai udział wzięło ponad 7 tyś. reprezentantów z 62 krajów ze wszystkich kontynentów oraz ponad 100 tyś. widzów z Litwy i zagranicy.

To co odróżnia tę imprezę od Igrzysk Olimpijskich to fakt, iż reprezentanci poszczególnych krajów oraz zainteresowani widzowie stają się tu zarówno świadkami jak i twórcami tego jedynego w swoim rodzaju Święta. Podejmuje się przez to próbę podkreślenia głębszej wymowy: nawiązania do wcześniejszych idei olimpijskich barona Pierre de Coubertina, według którego igrzyska miały być tylko środkiem do osiągania celów wychowawczo-społecznych. To on już w 1911 roku zaproponował zasadę „Tous les Jeux, Toutes les Nations" („All Games, All Nations" -- „Wszystkie sporty, Wszystkich narodów"), według której wszystkie dyscypliny sportowe w programie zawodów olimpijskich miały być reprezentowane na równych prawach, z dostępnością dla sportowców wszystkich krajów, bez względu na ich przynależność narodową, rasę, poglądy polityczne czy religijne. Przez organizację Igrzysk Sportów Tradycyjnych wprowadzono próbę przywrócenia tej idei, gdzie w trakcie Festiwalu wszyscy (zawodnicy, widzowie i kibice) wspólnie czerpią niematerialne korzyści z wartości sportów tradycyjnych i kultury krajów z całego świata, a także z możliwości przebywania ze sobą i wymiany doświadczeń. Igrzyska te opierają się na zasadzie spontanicznego uczestnictwa w prezentowanych sportach. Widzowie mają możliwość nie tylko poznania bogactwa kulturowego i różnorodności kulturowej wielu państw lecz również osobistego doświadczenia poprzez udział w prezentowanych przez narodowych reprezentantów grach, pochodzących z różnych regionów świata. To tu mamy do czynienia z faktycznym, świadomym uczestnictwem w kulturze fizycznej, która stanowi jedną ze składowych kultury ogólnej.

Prezentowane gry stanowiły element kultury narodowej, z której pochodzą oraz sposób na jej wyrażanie. Igrzyskom towarzyszyły również imprezy kulturalne i naukowe.