Ringo - Opolskie Towarzystwo Ringo

01 - 493 Warszawa
ul. Wrocławska 16 m 39

+48 226388715, 602778176
info@ringo.org.pl

HOT-INFO

Wydarzenia w roku 2011

W dniu 9 września 2011 roku reaktywowano działalność Opolskiego Towarzystwa Ringo, odbył się zjazd sprawozdawczo wyborczy. Ponownie prezesem został Adam Chwastowski, pozostały skład zarządu: Stanisława Dora - wiceprezes, Jolanta Chwastowska – sekretarz, Jack Karoń – skarbnik, Bożena Hasij-Domagała – członek zarządu.