Ringo - Pięćdziesięciolecie idei ringo

01 - 493 Warszawa
ul. Wrocławska 16 m 39

+48 226388715, 602778176
info@ringo.org.pl

HOT-INFO

Wydarzenia w roku 2010

W jubileuszowym roku PTR zrealizowało projekt z Programu Leonardo da Vinci, przygotowany przez członków Polskiego Towarzystwa Ringo, będących pracownikami naukowymi wyższych uczelni i instytutów naukowych zatytułowany: "Powrót Sokoła - europejski program zwiększania intelektualno-motorycznej sprawności e-Społeczeństw", miał na celu wymianę idei polsko-niemiecko-litewskich w dziedzinie kulturowo-poznawczo-edukacyjno-sportowej, w zakresie wykorzystania walorów polskiej gry sportowej, ringo i pokrewnej dyscypliny anglosaskiej ringtenisa w aspekcie zdrowotnym. Jako naukowcy i sportowcy staramy się podnosić rangę kultury fizycznej do zachowań ogólnokulturowych społeczeństwa, które mogą w najbliższej przyszłości uchronić nas przed następstwami sedentarnego stylu życia. Projekt został oceniony bardzo wysoko przez ekspertów Programu Leonardo da Vinci, w dziedzinie profilaktyki i terapii psychomotorycznej schorzeń cywilizacyjnych. Walory ringo były rękojmią aprobaty ekspertów, gdyż tworzą możliwość uczestnictwa w aktywności ruchowej każdego obywatela bez względu na jego niedoskonałość psychomotoryczną. wiecej..

50 lat w orbicie ringo - artykuł w biuletynie "Sport dla wszystkich" str 25-27.