Ringo - Zjazd Delegatów Sprawozdawczo-Wyborczy Polskiego Towarzystwa Ringo

01 - 493 Warszawa
ul. Wrocławska 16 m 39

+48 226388715, 602778176
info@ringo.org.pl

HOT-INFO

Wydarzenia w roku 2022

Zapraszamy na Zjazd Delegatów Sprawozdawczo-Wyborczy Polskiego Towarzystwa Ringo, które odbędzie się w dniu 16 listopada 2022 r. (środa) o godzinie 18:00, drugi termin 18:20

Zjazd Delegatów odbędzie się w on-line!

 1. Wymagania niezbędne do uczestnictwa w Zjeździe Delegatów:
 • Zjazd Delegatów odbędzie na platformie Google przy pomocy narzędzia Google Meet (bezpieczna usługa do spotkań biznesowych, bezpłatna i dostępna dla wszystkich). Na dzień przed Zjazdem Delegatów, każdy zgłoszony delegat otrzyma na maila link do spotkania.
 • Głosowania odbędą się przy pomocy aplikacji Forms (bezpieczne narzędzie zapewniające tajność głosowania).

Możliwość obradowania online przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej wynika ze zmienionego art. 10 Prawa o stowarzyszeniach, w którym dodano ustępy 1a- 1e.

 1. Niezbędne działania przygotowawcze do Zjazdu Delegatów:
 • Poinformowanie Okręgowych Towarzystw Ringo, klubów, kół ringo, członków PTR, komisji rewizyjnej o terminie zjazdu,
 • Kontrola dokumentów Polskiego Towarzystwa Ringo przez komisję rewizyjną celem postawienia na walnym zebraniu wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi klubu,
 • Wybór delegatów Okręgowych Towarzystw Ringo, klubów, kół ringo i poinformowanie ich o terminie zebrania.
 • Paragraf 22. Statutu PTR http://ringo.org.pl/index.php/poltowringo/statut-ptr
 1. W Zjeździe Delegatów Towarzystwa biorą udział:

1) z głosem stanowiącym – członkowie uprawnieni spośród członków zwyczajnych Towarzystwa - delegaci PTR oraz Okręgowych Towarzystw Ringo i Kół Ringo, według następujących zasad:

 • 5 delegatów PTR i każdego OTR,
 • 1 delegat na każdą rozpoczętą liczbę 25 osób, członków poszczególnych Kół Ringo.

W związku z powyższym prosimy OTR i Kluby, Koła i sekcje ringo o zgłaszanie delegatów na Zjazd Delegatów Sprawozdawczo-Wyborczy PTR drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie.


Zgłoszenie delegatów na Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Ringo

OTR, Klub, Sekcja itp. …………………………………………………………………………………………………………………

L.p

Imię i Nazwisko

Adres zamieszkania

Telefon

e-mail

1.        

 

 

 

 

2.        

 

 

 

 

3.        

 

 

 

 

4.        

 

 

 

 

5.        

 

 

 

 

 


Propozycja Porządku Zjazdu Delegatów:

 1. Otwarcie obrad przez Prezesa PTR.
 2. Sprawdzenie obecności i kworum.
 3. Wybór przewodniczącego zebrania, sekretarza oraz członków Komisji Skrutacyjnej uchwał i wniosków Zjazdu Delegatów.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zjazdu Delegatów i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
 5. Zapoznanie zebranych z porządkiem obrad i przeprowadzenie glosowania w sprawie jego przyjęcia.
 6. Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Ringo w latach 2018 – 2022.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za lata 2018 – 2022.
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 9. Podjęcie uchwały o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu.
 10. Wybory do władz Polskiego Towarzystwa Ringo.
 11. Wybór Prezesa PTR,
 12. Wybór członków Zarządu Głównego PTR.
 13. Wolne glosy i wnioski, dyskusja nad sprawami zgłoszonymi przez uczestników.
 14. Zamknięcie Zjazdu Delegatów Sprawozdawczo -Wyborczego PTR.

 

Serdecznie zapraszamy!

Zarząd Polskiego Towarzystwa Ringo