Ringo - 17. Mistrzostwa Polski Lekarzy i Innych Profesji Ochrony Zdrowia w Ringo

01 - 493 Warszawa
ul. Wrocławska 16 m 39

+48 226388715, 602778176
info@ringo.org.pl

HOT-INFO

Wydarzenia w roku 2018

17. Mistrzostwa Polski Lekarzy i Innych Profesji Ochrony Zdrowia w Ringo, odbyły się w Warszawie w dniu 8. września i były sponsorowane przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie, Naczelną Izbę Lekarską oraz Polskie Towarzystwo Ringo.

Zawody rozgrywano we wczesnych godzinach popołudniowych, w letnich, okresowo -upalnych warunkach pogodowych, jednocześnie na czterech boiskach. Mecze rozgrywano do godzin wieczornych, ponieważ dopuszczalne było startowanie w grze pojedynczej i podwójnej, co spowodowało naturalne opóźnienia, ale jednocześnie zapewniło przerwę na odpoczynek. Pośród startujących mężczyzn było kilku profesorów, dla których , z uszanowaniem wieku, utworzono kategorię super-senior. Wręczano puchary dla zwycięzców kategorii, medale i unikatowe dyplomy z maksymami łacińskimi - dla stojących na podium oraz każdemu medaliście wręczano kółka ringo z nadzieją, że będą używane przez obdarowanych, którzy wybitnie podniosą swoje umiejętności do przyszłego roku.

Okręgowa Izba Lekarska  dodatkowo przekazała  power-banki dla zwycięzców, które przyjmowano z wielkim entuzjazmem.

Rozegrano w grupach wieku, płci i profesji 7 kategorii, w tym 4 gry pojedyncze (2 w kategorii kobiet i 2 w kategorii mężczyzn) oraz 3 gry dwójkowe (dwójki mężczyzn, dwójki kobiet i dwójki mieszane) . Na podium stawało 30 najwytrwalszych zawodników, w tej liczbie – niektórzy dwukrotnie, ponieważ dopuszcza się start w grach pojedynczych i podwójnych. Zgłoszonych zostało 44 zawodników, niestety, dla niektórych zbyt uciążliwe warunki atmosferyczne lub dolegliwości chorobowe przewlekłe spowodowały ich rezygnację z uczestniczenia we wszystkich grach.

GRY POJEDYNCZE -KOBIETY:

Kategoria Seniorki: 1. Mickiewicz-Makuch Martyna, 2. Kwiecińska-Bożek Lidia, 3. Guzowska Halina.

Kategoria Super-Seniorka: 1. Anioł-Strzyżewska Krystyna, 2. Bobryk Helena, 3. Szczypaczewska Maria

MĘŻCZYŹNI:

Kategoria Senior: 1. Warecki Marek, 2. Siejko Janusz Adam, 3. Makuch Krzysztof Kategoria Super-Senior: 1. Osak Andrzej, 2. Kolanowski Władysław, 3. Krakowiak Józef Leszek

GRY DRUŻYNOWE- ZWYCIĘZCY:

Dwójki Kobiet: Anioł-Strzyżewska Krystyna i Guzowska Halina

Dwójki Mężczyzn: Makuch Krzysztof i Osak Andrzej

Dwójki Mieszane: Anioł-Strzyżewska Krystyna i Siejko Janusz Adam

Zawodnicy reprezentowali 4 Okręgowe Izby Lekarskie.

W punktacji medalowej łącznej, zwyciężyli reprezentanci OIL z Warszawy (44 punkty) przed OIL Pomorską i Śląską (po 6 punków) i Dolnośląską (4 punkty).

Medale i dyplomy ufundowała NIL.