Ringo - XIX Integracyjne Mistrzostwa Zabrza w Ringo

01 - 493 Warszawa
ul. Wrocławska 16 m 39

+48 226388715, 602778176
info@ringo.org.pl

HOT-INFO

Rok 2017

XIX Integracyjne Mistrzostwa Zabrza w Ringo pod honorowym patronatem Prezydent Miasta Zabrze Małgorzaty Mańki – Szulik odbyły się 26 października 2017 r. w zabrzańskiej hali MOSiR.

Organizatorem Mistrzostw było Stowarzyszenie „Nasza szkoła – nasz dom” działające przy Szkole Podstawowej nr 40 Specjalnej w Zabrzu.

Współorganizatorzy:

 • MOSiR Zabrze;
 • M. w Zabrzu Wydział Promocji, Turystyki i Sportu;
 • ZBM TBS sp. z o.o.;
 • Szkoła Podstawowa nr 40 Specjalna w Zabrzu.

Głównym celem zawodów było upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, również  z niepełnosprawnością intelektualną, pochodzącej z różnych środowisk, doskonalenie techniki i taktyki gry w ringo, integracja środowisk rówieśniczych, kształtowanie u zawodników pozytywnych cech charakteru, propagowanie sportu osób niepełnosprawnych oraz gry w ringo, jako aktywnego sposobu spędzania czasu, promocja miasta Zabrze.

W zawodach wzięło udział 200 osób z 33 placówek, w tym uczniowie szkół ogólnodostępnych i integracyjnych z Zabrza, uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną ze szkół specjalnych z terenu woj. śląskiego, nauczyciele wychowania fizycznego oraz opiekunowie. Mecze rozgrywane były na 5 boiskach, w 9 kategoriach: dwójki dziewcząt, dwójki chłopców ze szkół podstawowych, dwójki dziewcząt, dwójki chłopców ze szkół podstawowych specjalnych, dwójki dziewcząt, dwójki chłopców ze szkół gimnazjalnych, dwójki dziewcząt, dwójki chłopców ze szkół gimnazjalnych specjalnych oraz trójki dowolne z oddziałów edukacyjno – terapeutycznych.

W imieniu Prezydenta Zabrza uczestników powitała Pani Celina Pająk – naczelnik Wydziału Promocji, Turystyki i Sportu U.M. Zabrze, a w imieniu Przewodniczącego Rady Miasta Zabrze Pani Łucja Chrzęstek – Bar przewodnicząca Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji. Zawody otworzył Pan Andrzej Konieczny Członek Zarządu, Dyrektor ds. Strategii, Inwestycji i Rozwoju Sportu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zabrzu. Wśród zaproszonych Gości była Pani Agnieszka Bober – dyrektor Zabrzańskiego Kompleksu Rekreacji, Pani Stanisława Stus – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 40 Specjalnej w Zabrzu oraz przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Zabrzu.

Po rozegraniu wszystkich spotkań klasyfikacja przedstawia się następująco:

szkoły podstawowe specjalne - dziewczęta

 1. SP Radzionków
 2. SP nr 7 Gliwice
 3. SP nr 38 Zabrze

szkoły podstawowe specjalne - chłopcy

 1. SP nr 35 Ruda Śl.
 2. SP nr 11 Ruda Śl.
 3. SP nr 40 Zabrze

szkoły podstawowe  - dziewczęta

 1. SP nr 15 Zabrze
 2. SP nr 5 Zabrze
 3. SP nr 20 Zabrze

szkoły podstawowe  - chłopcy

 1. SP nr 20 Zabrze
 2. SP nr 5 Zabrze
 3. SP nr 18 Zabrze

gimnazja specjalne - dziewczęta

 1. Gimnazjum Radzionków
 2. Gimnazjum nr 16 Ruda Śl.
 3. Gimnazjum nr 15 Ruda Śl.

gimnazja specjalne - chłopcy

 1. Gimnazjum Radzionków
 2. Gimnazjum nr 15 Ruda Śl.
 3. ZSS nr 3 Bytom

gimnazja  - dziewczęta

 1. Gimnazjum nr 20 Zabrze
 2. Gimnazjum nr 11 Zabrze
 3. Gimnazjum nr 15 Zabrze

gimnazja  - chłopcy

 1. Gimnazjum nr 18 Zabrze
 2. Gimnazjum nr 20 Zabrze
 3. Gimnazjum nr 5 Zabrze

oddziały edukacyjno- terapeutyczne

 1. ZSS nr 3 Bytom
 2. SP nr 38 Zabrze
 3. ZSS Dolna Wieś

Uczestnicy otrzymali koszulki okolicznościowe, nagrody indywidualne – koszulki, czapeczki, plecaki  z nadrukiem. Natomiast drużyny plasujące się na miejscach od I do III otrzymały dodatkowo puchary  i dyplomy, które wręczał Pan  Andrzej Konieczny Członek Zarządu, Dyrektor ds. Strategii, Inwestycji i Rozwoju Sportu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zabrzu.

Nad bezpieczeństwem zawodników czuwali ratownicy medyczni – Beata i Tomek z firmy „Magat”.

Wszyscy uczestnicy mogli skorzystać z ciepłego posiłku i gorących napojów, pączków i wód mineralnych.

XIX Integracyjne Mistrzostwa Zabrza w Ringo pod honorowym patronatem Prezydenta Zabrza Pani Małgorzaty Mańki - Szulik

 dofinansowane były przez

Urząd Miejski w Zabrzu Wydział Promocji, Turystyki i Sportu.