Ringo - Szkolenie animatorów i sędziów gry w ringo

01 - 493 Warszawa
ul. Wrocławska 16 m 39

+48 226388715, 602778176
info@ringo.org.pl

HOT-INFO

Szkolenie zorganizowano w dniach 24, 25, 26 kwietnia 2015 r. na obiektach sportowych i dydaktycznych Centrum Sportu w Krakowie, ul. Zarzecze 124.

Program kursu obejmował 16 godzin - zajęcia teoretycznych, 6 godzin - zajęć praktycznych na sali sportowej z aktywnym udziałem uczestników, w celu ugruntowania wiedzy zaplanowano 2 godziny na konsultacje indywidualne. Zajęcia teoretyczne prowadziła wykształcona kadra wykładowców w tym: prof. zwyczajny, dr h.c., dr n. med., z zastosowaniem technik multimedialnych. Zajęcia praktyczne prowadzili instruktorzy z wieloletnią praktyką w organizacji tego typu kursów, zajęć sportowych i zawodów sportowych. Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymali bezpłatnie podręcznik „ABC polskiej gry w ringo. Metodyka nauczania techniki i taktyki gry w ringo” oraz wiele innych materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej niezbędnych w pracy animatora sportu ringo.

 

 

 

Kurs dofinansowano z środków Ministerstwa Sportu i Turystyki

 

Harmonogram kursu animatorów i sędziów ringo

Piątek, 24.04.2015

 • godz. 15.00 – 16.00 – rozpoczęcie kursu, zajęcia teoretyczne - Ringo – polski sport dla każdego – Mariusz Wangryn;
 • 16.05 – 17.35 zajęcia teoretyczne – Ringo w systemie nauk o kulturze fizycznej.  Znaczenie i uwarunkowania aktywności ruchowej na przykładzie gry w ringo walory m.in. psychomotoryczne, ekonomiczne, estetyczne, społeczne - prof. dr hab., dr h. c. W. Starosta;
 • 17.45 – 19.15 zajęcia teoretyczne – Przepisy gry w ringo (właściwa interpretacja przepisów gry w ringo) – Mariusz Wangryn;
 • 19.20 – 20.50 - zajęcia teoretyczne – Zakres uprawnień i obowiązków Sędziego Głównego, sędziego kategorii i sędziego prowadzącego. Zakres uprawnień i obowiązków organizatora imprez sportowych. Odpowiedzialność Organizatora za bezpieczeństwo i ład na turnieju. Bezpieczeństwo ćwiczących i widzów imprez sportowych.

Sobota, 25.04.2015

 • godz. 9.00 – 10.30 – zajęcia teoretyczne – Systemy rozgrywek stosowane podczas różnych zawodów. Wyliczanie czasu trwania rozgrywek – Mariusz Wangryn;
 • godz. 10.35 – 11.35 – zajęcia teoretyczne – Ruch i jego znaczenie dla rozwoju i zdrowia człowieka. Model edukacji psychomotorycznej dziecka w rodzinie - prof. dr hab., dr h. c. W. Starosta;
 • godz. 11.40 – 13.10 – zajęcia teoretyczne – Wypełnianie protokołów zawodów, omawianie wariantów wyłaniania zwycięzców – Mariusz Wangryn;
 • godz. 13.15 – obiad;
 • godz. 14.00 – 16.15 – Zajęcia praktyczne – Podstawowe elementy nauczania techniki gry w ringo. (prosimy o wzięcie ze sobą stroju sportowego);
 • 16.45 – 18.15 zajęcia teoretyczne - Podstawy zachowania zdrowia w sporcie - dr n. med. Krystyna Anioł-Strzyżewska;
 • 18.15 – konsultacje.

Niedziela, 25.04.2015

 • godz. godz. 9.00 – 11.15 – zajęcia praktyczne na hali sportowej – Taktyka gry w ringo. Sędziowanie. (prosimy o wzięcie ze sobą stroju sportowego);
 • godz. 11.30 – 13.00 – zajęcia teoretyczne, egzamin sędziowski;
 • godz. 13.00 – zakończenie kursu.