Ringo - Prezentacja ringo w Portugalii

01 - 493 Warszawa
ul. Wrocławska 16 m 39

+48 226388715, 602778176
info@ringo.org.pl

HOT-INFO

W dniach 13-17.04.2015 Jarosław Herbert wraz z asystentkami Klementyną Polak, Małgorzata Wilk i Moniką Czech z WWF Uniwersytetu Rzeszowskiego w ramach programu Erasmus (uczenie się przez całe życie) udali się z wizytą do Politechniki de Porto (Portugalii). Wizyta miała m. in. na celu prezentacje i naukę gry w Ringo dla studentów w/w Uczelni (z kierunku Wychowanie Fizyczne). W zajęciach wzięło udział łącznie udział ponad 40 studentów.

 

W 2013 roku J. Herbert wraz z kolegą Ł. Godek z Wydziału WF UR odwiedzili Uniwersytet w Huelva w Hiszpanii oraz w w 2011 Uniwersytet Halic w Stambule gdzie również odbywała się promocja i nauka gry w Ringo.

 Serdecznie dziękujemy za wsparcie sprzętowe Panu vice-prezesowi ds. szkolenia Ryszardowi Śpiewakowi