Ringo - XIV Integracyjne Mistrzostwa Zabrza w Ringo

01 - 493 Warszawa
ul. Wrocławska 16 m 39

+48 226388715, 602778176
info@ringo.org.pl

HOT-INFO

XIV Integracyjne Mistrzostwa Zabrza w Ringo pod honorowym patronatem prezydenta Zabrza pani M. Mańki-Szulik odbędą się 24.10.2012 r./środa/ na hali MOSiR Zabrze ul. Matejki 6.

CEL :

  • Popularyzacja gry w ringo w Zabrzu oraz w regionie
  • Integracja dzieci ze szkół ogólnodostępnych i niepełnosprawnych intelektualnie
  • Wymiana doświadczeń nauczycieli wychowania fizycznego

ORGANIZATOR: Stowarzyszenie „Nasza szkoła-nasz dom”

WSPÓŁORGANIZATORZY:

  • Urząd Miejski w Zabrzu
  • MOSiR Zabrze
  • Zespół Szkół Specjalnych nr 40 w Zabrzu

TERMIN I MIEJSCE:

  • Zawody odbędą się 24.10.2012 r./środa/ na hali MOSiR Zabrze ul. Matejki 6

UCZESTNICTWO:

  • Uczestnikami zawodów mogą być uczniowie szkół ogólnodostępnych z Zabrza oraz uczniowie szkół specjalnych z woj. śląskiego. Zgłoszenia przyjmowane są w sekretariacie Zespołu Szkół Specjalnych nr 40, ul. Bytomska 24 do 15.10.2012 r. (po wyznaczonym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane) tel./ fax 32 271-47-32 liczba miejsc ograniczona – liczy się kolejność zgłoszeń !!!

PRZEPISY: Mistrzostwa odbędą się na hali, zgodnie z przepisami M.F.R. System rozgrywek ustala w dniu zawodów sędzia główny Alicja Ochota.

 

KATEGORIE:

Szkoły podstawowe: dwójki chłopców, dwójki dziewcząt

Gimnazja: dwójki chłopców, dwójki dziewcząt

Odziały edukacyjno-terapeutyczne i szkoły życia: trójki dowolne

NAGRODY: Zwycięzcy otrzymują dyplomy, puchary i nagrody indywidualne.

 

 

PROGRAM

Zawody rozgrywane będą w godz. 9.00 – 14.30

 

0900 – 0930 – przyjazd, rejestracja ekip

0930 – 0945 – zebranie opiekunów ekip, sędziów, ustalenie systemu rozgrywek, omówienie spraw organizacyjnych

1000 – otwarcie Mistrzostw

1000 – 1230 – gry eliminacyjne

1230 – 1330 – gry finałowe

1330 – 1430 – zakończenie, wręczenie nagród.

Zawody odbędą się dzięki dotacji z Urzędu Miejskiego Zabrze Wydział Kultury i Sportu.