Ringo - Kurs animatorów i sędziów gry w ringo

01 - 493 Warszawa
ul. Wrocławska 16 m 39

+48 226388715, 602778176
info@ringo.org.pl

HOT-INFO

Wydarzenia w roku 2011

Ogólnopolską kursokonferencję animatorów i sędziów gry w ringo zorganizowano w dniach 21-23.10.2011 w Opolu. W szkoleniu uczestniczyło 35 osób, uczestnicy poznali zasady organizacji zawodów oraz zdobyli praktyczne umiejętności gry i sędziowania w ringo.

Celem kursokonferencji było również przygotowanie kadry do przeprowadzenia 40. Międzynarodowych Mistrzostw Polski w Ringo w 2012 roku.

Organizatorami kursokonferencji byli: Polskie Towarzystwo Ringo, Opolskie Towarzystwo Ringo, MODN w Opolu.