Ringo - Kurs organizatorów i sędziów ringo

01 - 493 Warszawa
ul. Wrocławska 16 m 39

+48 226388715, 602778176
info@ringo.org.pl

HOT-INFO

Wydarzenia w roku 2010

W dniach 4-6 czerwca 2010 r. w Wyższej Hanzeatyckiej Szkole Zarządzania w Słupsku przy ul. Jana Kozietulskiego 6, przeprowadzono kurs organizatorów i sędziów ringo. Kurs zorganizowało Polskie Towarzystwo Ringo we współpracy z Słupskim Towarzystwem Ringo.